CIELO 3D-KONSTRUKTIONSPROGRAM

Cielo Engineering

Cielo Engineering är världens mest effektiva webbbaserat 3d-datamodelleringssystem. Med systemet kan konstruktören med hjälp av försäljarens data skapa en slutlig tekniskt exakt produkt eller konstruktion och skapa ritningar, mängdlistor och filer till maskinstyrning som behövs.

Fördelar

  • kontruktörerna tar över efter försäljarna utan onödiga möten eller förseningar
  • konstruktionsarbetet blir upp till 50% snabbare – bevisat!
  • fel i konstruktionsarbetet minskar

Så här får du detta innovativa system för ditt företag 

Definiering

Definiera dina behov, vi skapar systemet tillsammans

Lösning

Vi presenterar hur vi kan fullfölja dina behov

Implementering

Vi försäkrar att alla i din organisation som behöver veta hur man använder systemet gör det

Produktion, Tillverkning

Med det nya systemet får du mera försäljning och samtidigt gör du mera imponenrande offerter