Cielo-teknologi

Cielo-teknologi

Vår forskning och utveckling baserar sig på tanken att med teknisk utveckling all teknisk beräkning, konstruktion eller virtuell 3d-modellering kan utföras med webbaserade verktyg i molnservice. Detta betyder att ett arbetssätt som är oberoende av tid, plats, enhet och operativsystem. Allt händer i realtid i samarbete med med alla parter. Vi på SSA Digi har utvecklat Cielo-teknologin i samarbete med våra kunder i bygg-, glasnings- och metallindustri i verkliga affärsverksamhetsmiljöer.

Vi har delat Cielo i tre system: Cielo Sales är en säljkonfigurator och fabriksordersystem. Cielo Engineering är ett produktkonfigurator och konstruktionsautomatiseringssystem. Cielo Manufacturing är att system för produktionsstyrning och -optimering. Varje system eller till och med en del av systemet kan fungera självständigt och den kan integreras i existerande digitala system. Man drar dock störst nytta av systemet genom att ta det i bruk i hela processen från offerter till leverans.