Dataskyddspolicy

SSA Digi Oy:s Dataskyddspolicy

Med hantering och skydd av dina personuppgifter vill vi försäkra att våra tjänster är trygga och smidiga. Med denna dataskyddspolicy vill vi beskriva tydligt vilka uppgifter vi samlar om dig, hur vi använder dem. Ytterligare vill vi beskriva hur du kan kontrollera uppgifter om dig.

Denna dataskyddspolicy definierar allt som har med dina personuppgifter att göra med med förhållande till SSA Digi Oy. SSA Digi Oy:s tjänster som anknytas till denna policy är Cielo- ja Roofers+ -system. Registrerings- och användningsvillkoren till ovannämnda system definieras i våra Användarvillkor och Licensavtal.

Vi kan utveckla nya tjänster eller bjuda på extratjänster eller något annat orsakar att vi behöver uppdatering av Dataskyddspolicyn. Vi kommer att informera dig om dessa förändringar. 

Den europeiska unionens nya dataskyddsförordning, GDPR, förpliktigar oss att försäkra att du har rätten att kontrollera att dina personuppgifter är giltiga i vår register och system, att du har rätten att radera dina uppgifter och att du har alla andra rättigheter som står i dataskyddsförordningen: alla gegäran om uppgifter om dig skickat per e-post till adressen info@ihme3d.com. Efter att vi har säkra på din identitet tar vi de begärda åtgärderna inom en månad.

Vi samlar personuppgifter på följande sätt:

 • När du registrerar dig i någon av våra tjänster, sparar vi ditt namn och din e-postadress
 • När du blir kund och köper en användarlicens till någon av våra tjänster sparar vi följande uppgifter beroende av hur du betalar:
  • trafikdata om fakturering, t.ex. namn, födelsetid, typ av kredit- eller debitkort, utgångsdatum och vissa nummer på kortet, adressuppgifter, postnummer, mobilnummer, händelsehistoria.
 • När du använder SSA Digi Oy:s tjänster och system sparar och gör säkerhetskopior information som hör till dina projekt

För att:

 • Verkställa licensavtal
 • Utveckla våra tjänster och system
 • Kommunicera med dig för att kunna försäkra bra kundservice
 • Följa betalningar och kämpa mot bedrägeri
 • Kunna skicka attraktiva marknadserbjudanden till dig

Uppgifter som vi kan lämna ut för att försäkra tillhandahållandet av våra tjänster

 • Tekniska tjänsteleverantörer: vi kan lämna ut data till tekniska tjänsteleverantörer som medverkar till tillhandahållande av våra tjänster
 • Marknadsföringspartners: vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra marknadsföringspartners som kan bjuda dig på bättre marknadsföringsinnehåll
 • Statistik: vi kan lämna ut anonyma statistikdata om användning av våra system. För att skapa statistik använder vi data som uppstår när du använder systemet.
 • Om vi säljer vår affärsverksamhet eller diskuterar att sälja den kan vi lämna ut nödvändiga uppgifter om dig till köparen eller en potentiell köpare.

Vi sparar uppgifter om dig så länge lagstadgade skyldigheter förpliktigar oss och det behövs för att kunna tillhandahålla dina tjänster. På begäran raderar vi eller anonymiserar dina personuppgifter och data om hur du använt systemet så att du inte längre kan identifieras om inte lagen förpliktigar oss att spara det eller det behövs för att kunna skydda vår affärsverksamhet från till exempel bedrägerier

SSA Digi kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom SSA Group för att kunna driva vår verksamnhet hur det beskriv s i denna Dataskyddspolicy. Detta gäller för alla företag inom SSA Group-koncernen. SSA Digi kan använda underleverantörer för hantering av dina personuppgifter eller lämna ut uppgifter till tredje parter som inte har sin verksamhet i ditt hemland. I sådana fall försäkrar SSA Digi att dataöverföringen sker på ett tekniskt korrekt sätt och enligt dataskyddslagen.

Vi kan presentera marknadsinnehåll från SSA Group-koncernen eller tredje parter. Vi ansvarar inte för marknadsinnehållet från de tredje parterna. Om du följer en länk eller en reklam från tredje parter lämnar du SSA Digis tjänster så denna Dataskyddspolicy anpassas inte till uppgifter du lämnar efter det. Bekanta dig noga med de tredje parternas dataskyddspolicyer.

Vi binder oss till att skydda personuppgifter med noggranna tekniska och administrativa åtgärder. För att förhindra olovlig användning och onödig bevaring av personuppgifter i våra system använder vi säkra hanterings- och bevaringssätt för pseudonymisering och datatrafikkryptering. Varje person som använder SSA Digis system har ett personligt lösenord och användarnamn. Vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord både i våra tjänster och den enhet du använder och loggar ut dig när du inte använder våra tjänster.

Vi kan göra förändringar till denna Dataskyddspolicy.

Vid eventuella förändringar till denna Dataskyddspolicy informerar ve dig om dem t.ex. via e-post eller i våra tjänster. Bekanta dig noga med dessa meddelanden.

Kontaktinformation
Om du har frågor på vår Dataskyddspolicy, kontakta oss:
SSA Digi Oy
Voimatie 6c, 90440 Kempele
Finland info@ihme3d.com.