Merry Christmas and A Prosperous Year 2020!

The year 2019 has been busy for Cielo. Plenty of new features have been implemented and therefore we can serve our customers even better in 2020. Let’s make the coming year 2020 great and prosperous together in terms of industrial automatization and digitalization.

God jul och ett framgångsrikt nytt år 2020!

Det har hänt mycket med Cielo år 2019. Det har fått många nya egenskaper och på det sättet kan vi bjuda på ännu bättre service till våra kunder i 2020.  Låt oss göra året 2020 fantastiskt och framgångsrikt tillsammans i form av automatisering och digitalisering!

Latest Cielo update

Cielo and Cielo Glass have been updated again. We have added several new features, such as a “copy project” function, and one new product, folding doors, to Cielo Glass. Several existing features and functions have been improved. The exportable documents from Cielo have been updated. We also fixed several known bugs. Contact us at SSA …

Latest Cielo update Read More »

GlassBuild America – Atlanta, USA

GlassBuild America är en stor mässa för glasindustrin i Atlanta, USA den 15-17 september 2019. Det finns utställare från alla branscher inom glasindustrin på plats. Vi åker dit för att utvidga våra internationella nätverk, hitta nya kontakter och göra Cielo känd i Nordamerika.