Senaste uppdatering till Cielo

Cielo och Cielo Glass har uppdaterats igen. Vi har tillagt många nya funktioner och egenskaper, som möjlighet att kopiera ett projekt, och en ny produkt, vikdörrar, till Cielo Glass. Flera existerande funktioner och egenskaper har förbättrats. Alla dokument som kan exporteras från Cielo har uppdaterats . Vi har också fixat fel som vi hittat.

Kontakta oss i SSA Digi om du vill ha effektiva verktyg för tt automatisera och digitalisera din affärsverksamhet.