Kunder

KUNDER OCH PARTNERFÖRETAG

"SSA Digi har hjälpt oss med hållfasthetsberäkningar, konstruktioner och materialval i våra produkter. Med deras specialkunskaper och -färdigheter har de garanterat att de ovannämnda motsvarar våra kunders krav för hållfasthet. Vi kan lita på SSA Digis data och det är tillräckligt detaljerat så att våra internationella kunder litar på de rapporter som vi ger dem med offerterna."

Pekka Hosio, VD

"Med hjälp av försäljningsverktyget ökar kostnadseffektiviteten avsevärt i vår och våra kunders affärsverksamhet. Med det nya mått- och konstruktionsverktyget blir hela processen effektivare. Programmet är ett webbaserat verktyg för 3d-modellering. Konstruktören kan överföra designen direkt till sin design och det blir inga överraskningar i kostnaderna. Data överförs okcså direkt från programmet till automatsåget vilket optimerar kaplistor för att minimera materialslöseri."

Riku Räisänen, CMO

"Man lär sig använda Cielo Glass i 15 minuter och det är en stor hjälp med visualisering när man säljer glasningar. De ritningar och bilder som man får utav programmet är dugliga för kommunernas byggnadstillsyner för bygglovsansökningar."

Otto Elonen, CMO

Våra partnerföretag

SSA Digis specialister har också deltagit i att utveckla andra teknologier.

SSA Digi Oy har varit med i att utveckla ett snabbt och lättanvänt verktyg till kostnadskalkyl inom byggindustrin tillsammans med Rakennustieto Oy och Mittaviiva Oy. Besök  RT-kustannuslaskenta.

Onninen Oy ja Purso Oy rekommenderar SSA Digis system och program för CE-märkning, hållfasthetsberäkning och kvalitetskontroll i produktion. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close